Smír schválený Městským soudem v Praze

Pokud na stránkách www.hph-castoral.cz kritizuji jednání či nejednání JUDr. Dagmar
Mixové, Mgr. Ing. Mariána Tomka nebo společnosti Tomko a partneři, v.o.s. způsobem
vyvolávajícím pocit, že páchají nebo se jiným způsobem podílí na páchání trestné činnosti
při likvidaci společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s., pak doplňuji, že v této
souvislosti nebyly tyto osoby ani obviněny, natož odsouzeny, přestože jsem již v roce
2018 podal trestní oznámení. Mé názory nesměřují k popírání zásady presumpce neviny.
Toto doplnění se netýká jiných obsahových stránek příspěvků.
V Praze dne 28.6.2023
Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Smír schválený Městským soudem v Praze